फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, १ डिसेंबर, २०१०

आठवणीच्या सावाल्यांमागे
धावण्यात काही अर्थ नाही

तरीही मन हे माझे मुळीच ऐकत नाही
कधी गुडघ्यात डोक घालून
शांत पडून राहत..............
कधी माळरानावर सैरा-वैरा धाऊ लागतं
तर कधी तुझ्या आठवणीच्या मागे
सुसाट पळत सुटत
मी मनाला थांबवत म्हणतो,
"नाही दिसणार आहे आता ती तुला कधी"
मग मन म्हणत,
"म्हणून तू विसरणार आहेस तिला कधी?
अरे वेड्या.............!
आपण बहरलो म्हणून,
शर्त नसते प्रेमात दुसऱ्यानेही बहरण्याची...!

तिचं नसल तरी आपण नात जपावं
हीच तर खरी रीत आहे प्रेम करण्याची.................." 
वाट पाहत कुणीतरी 
म्हणूनच जाण्यात मजा आहे
ऐकत असत कुणीतरी 
म्हणूनच गाण्यात मजा आहे
जुनीच पत्र पुन्हा पुन्हा 
वाचत असत कुणीतरी
दिवे सगळे विझल्यावर
जळत असत कुणीतरी
त्याच खिडकीत चंद्र होऊन
टपटपण्यात मजा आहे
स्वप्नात येत कुणीतरी 
म्हणूनच झोपण्यात मजा आहे
ऐकत असत कुणीतरी 
म्हणूनच गाण्यात मजा आहे
हरवु नकोस मनाला आता 
शपथ मानाने घातली आहे
भरवू नकोस अश्रूंनी डोळे 
शपथ पाण्याने घातली आहे
साथ दे अशीच आयुष्यभर 
शपथ स्पंदनाने घातली आहे 
हे जगणेही तुझ्याच नवे आता,
कारण शपथ बंधनाने घातली आहे