फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, २२ जुलै, २०१०

आज तू कुठे अन मी कुठे ,
शोधतो मी तुला जिथे तिथे .......
मनावर माझ्या तुझाच पहारा,
आता फ़क्त तुझ्या आठवणींचा सहारा .........
प्रत्येक चेहरया मधे शोधतो चेहरा तुझा ,
सांग ना या वेडया मनाला समजाऊ कसा ........
डोळ्यातून पडणारा प्रत्येक थेंब म्हणतो ,
सांग ना तुझ्याविना राहू कसा .........
सांग ना तुझ्याविना राहू कसा ..............

तुला आठवत असेल ,,,,,,,,,,,,


तू मला वचन दिल होतस
पावसाच्या पहिल्या सरिसोबत येण्याचे
थांबलेला प्रेमाचा प्रवास
पुन्हा सुरु करण्याचे ,,,,,,,

आज माझा हताश चेहरा पाहून मला सारेच विचारतात
अरे काय झाले तुझ्या प्रेमाचे
आता तूच सांग
मी त्यांना काय सांगू कारण आपल्या विरहाचे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

पाउस येवून जात आहे
पण चिन्ह दिसत नाही तुझ्या येण्याचे
आतातरी ये
नाहीतर दिवस निघून जातील पावसाचे ,,,,,,,,,,,

कदाचित तुझ्या मनात नसेल
मला दिलेले वचन पाल़ायचे
माझे जावू दे ग !
कसे करशील पावसाला दिलेल्या वचनाचे,,,,,,,