फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २५ एप्रिल, २०११


मलाही वाटायचं...
मलाही वाटायचं...तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असावं.
तुझ्या डोळ्यात ते मला दिसावं..
मलाही वाटायचं...
तुझ्याबरोबर खूप काही बोलावं..
मग खूप वेळ बोलून थोडा वेळ शांत राहावं
मलाही वाटायचं...
तू मला जवळ घ्यावं,
मिठी मारून मला घट्ट धरावं.,
मलाही वाटायचं...
तुझ्या मिठीत मी सर्व विसरावं आणि,
फक्त तुलाच आठवावं..
मलाही वाटायचं...
तुझ्याबरोबर खूप भांडावं..
मग भांडण मिटवून, परत गोड व्हावं..
मलाही वाटायचं...
तुझ्या सुखात शामिल होवून जावं.. मग
तुझ्यापेक्षाही तुला खूप सुखं द्यावं..
मलाही वाटायचं...
तुझ्या दुःखात तुझ्याबरोबर रडावं.. मग
ते माझ्यावर घेवून परत तुला हसवावं..
मलाही वाटायचं...
तुझ्याबरोबर एकत्र बसून जेवावं..आणि,
जेवण माझ्या हाताने तुला भरवावं..
मलाही वाटायचं...
तुझ्या सोबत माझ नाव जोडलं जावं..आणि,
ते नाव सर्वांनी एकत्र घ्यावं..
मलाही वाटायचं...
तुझा हात पकडून घरी सोडायला जावं,
तू गेलीस कि तोच हात घेवून मी परत मागे यावं
मलाही वाटायचं...
आजही मी तुझ्यावर येवून अडतो,
तुझ्या आठवणीनी रडू आल कि अश्रू अडवून धरतो,..
तोल सुटला कि स्वताला सावरण्याचा प्रयन्त करतो,
तू तर जीव घेवून निघून गेलीस,
पण आजही जीव जावून रोज आसचं जगण्याचा प्रयन्त करतो.....