फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शुक्रवार, ७ सप्टेंबर, २०१२

माझ्याच कविता आता जवळच्या वाटु लागल्यात

माझ्याच कविता आता जवळच्या वाटु लागल्यात


तुझी आठवण जे मला करुन देते
तु माझी असल्याचा भास करुन देते

वेडयासारखं का होईना
मी ही स्वप्नं पाहतो

सत्यात नसोत पण
स्वप्नात मी मिठीत तुझ्या खुप रडतो

मग रात्रही छोटी वाटते

तु निघुन जाते

आयुष्यातुन तर गेलीस
तु स्वप्नांतुनही जातेस

माझ्या प्रेम कहाणीचा करुन अंत
तु खुश असशील

मी ही खुश रहायचा आता प्रयत्न करतो

जाणीव होते मग मी एकटे पडल्याची
आता तु माझ्यासोबत कधीच नसल्याची

मग....??

पुन्हा एकटाच बसुन मी खुप खुप रडतो

तुला आठवत मी खोटं खोटं जगतो

तेव्हा माझ्याच कविता मलाही जवळच्या वाटतात...