फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, २९ सप्टेंबर, २०१०

रीती रिवाज

आजुनही का
न मज कळले
हे नियम कुणी
न कुठून आले

परंपरा न रीती
जुन्या रिवाजात
जगाशी नाते हे
जूळले का तुटले


===================================


जगाच्या रिती
लोकांची नाती
शोधता उत्तर
होते भटकंती

नियम वाढले
नियम बदलले
नवे करायला
जुने तोडले====================================


मनात बिंबला होता एक पण
पहायला आले भलतेच अनेक
माझं मन आवड नाही विचारले
नशिबाचे खेळ उलटे का फिरले .........कळले नाही!!

रितीने घेतला हूंडा तर मजबूत
नांदवले आजवर उपकार समजुन
गो-या रंगावरचं पापुद्री प्रेम त्याच
जगण्या मरण्यातही आसतो फरक ..... कळला नाही !!