फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २७ डिसेंबर, २०१०

तू....


तू आलीस अन्
आयुष्य पुन्हा उभारी घेऊ लागलयं,
मन पुन्हा एकदा
कोणाच्या तरी प्रेमात झुरु लागलयं.....

तुझा तो निरागस चेहरा
डोळ्यासमोरून जाता जात नाही,
तुझा तो कोमल हात हातात घेतल्याशिवाय रहावत नाही.....

तू जवळ नसलीसना की
मन कसतरीच वागू लागतं,
अन् मग तुझ्याच आठवणीत
ते रात-रातभर जागू लागतं.....

आयुष्यभर साथ दे
हे एकच मागणं आहे,
कारण हे आयुष्य आता फक्त
तुझ्यासोबतच जगणं आहे....