फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, १६ मार्च, २०११


हवेच्या झुळ्केसारखी जीवनात माझ्या आलीस 
मला न कळतंच मला सोडूनही गेलीस 

रडत असताना तूच माझे अश्रू पुसलेस,
हास्य जेव्हा आले ओठावर तूच मला रडवलेस,

तुटलेला असताना तूच मला सावरलेस....
तुज्यावर विश्वास ठेवला आणि तूच मन माझे तोडलेस...

तू चांगली बनून माझ्या मदतीला आलीस....
मला न कळताच मला मोडूनही गेलीस,

भावनाशुन्य असताना मनाला स्पर्श केलास,
माझे मन बदलले तू मात्र भावनाशुन्य बनलीस...

सुकलेल्या मनावर तू प्रेमाचा पाऊस पाडलास 
मन माझे बहरले तू मात्र वृक्ष तोडीला लागलीस,

तू आपलं म्हणून माझ्या आयुष्यात शिरलीस 
मला न कळताच मला परकाही करून गेलीस