फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शनिवार, १ जानेवारी, २०११

"फुल होत ते माझ....

"फुल होत ते माझ....

प्रेमात पडल्याने हिरमुसलेल,
का एवढा जपतो त्याला म्हणून माझ्यावरतीच रुसलेल.

फुल होत ते माझ....

माझ्या मिठीत माझ्या वेदनाना बिलगून ओलचिम्ब भिजलेल,
मला उब देण्यासाठी मात्र स्वतः निखाऱ्यासारख जलुन विझलेल.

फुल होत ते माझ....

माझ्या शब्द भावनाना कविता समजुन भूललेल,
न कळत माझ आयुष्यच दळवलुन माझ्या ह्रुदयात फुललेल.

फुल होत ते माझ....

ढासललेल्या अमितला पुन्हा पुन्हा उभ करणार,
थरथरणाऱ्या त्या माझ्या हाताला अलगद घट्ट धरणार.

फुल होत ते माझ....

मला त्रास नको म्हणून पाकळीमधेच रडणार,
शेवटचा स्पर्श म्हणून दोन आसवाना खांद्यावर ठेवून मला कायमच सोडणार.

फुल होत ते माझ....

तिला न विचारताच कुणी तरी तोडलेल.
स्वप्न होत ते तीच माझ,