फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, १५ नोव्हेंबर, २०१०

किती सोप्प असतं ना

किती सोप असत, एखाद्याला फिरवण,
breakup च मनात ठेऊनच त्याच्याशी गोड गोड बोलन,

गरज वाटेल तेव्हा त्याला सोनू , जानू म्हणण,
आणि दुसरा waiting मध्ये आला कि ह्याला कटवण,

जेवढ avoid करता येईल तेवढ करण ,
सहज खोटी आश्वासने देण,

खोटी स्वप्नांची दुनिया दाखवण
आपले काम झाले कि स्वप्ने सारी तोडून जाण

खोट्या वचनांना सहजरीत्या खरे दाखवण
फायदा आपला झाला कि वचने सारी झटक्यात विसरणं...


किती सोप्प असतं ना ह्या मुलींसाठी ?????

आठवणी

आठवणी जुन्याच का पुन्हा पुन्हा नव्या वाटु लागतात
जुन्या क्षणांना आठवुन हसर्‍या डोळ्यांतही का आसवं दाटु लागतात

प्रत्येक अश्रुबरोबर जणु एक एक क्षण आठवु लागतो
त्या आठवणी इतक्या गोड...आठवांची आसवंही मी साठवू लागतो

जरी प्रत्येक क्षण आयुष्याचा आपण वेगळाच जगत असतो
तरी तो क्षण आठवणीतुन परत यावा असा हट्ट करत असतो

आठवणी असतात त्या सप्तरंगी इंद्रधनुसारख्या.. कधितरीच दाटणार्‍या
श्रावण कोसळत असला जरी...फ़क्त त्याच छटा आपल्या वाटणार्‍या

माझ्या आठवणींना मी जपुन ठेवतो कधिच न विसरण्यासाठी
बरं असतं मग.....मन शुष्क झाल्यावर पापण्यांना बरसण्यासाठी .......