फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, २७ जुलै, २०११

मी होतो आयुष्यात तरी वाट तुला नव्या प्रेमाची होती ..
मी तुटलो संपलो प्रेमात तरी अपेक्षा तुझी वेगळीच होती ...
जगापासून लपवत आपले नाते हे फुल माझे आता फुलपाखरू नाव शोधू लागल ...
माझ्याच गैरसमजुतीचा परिणाम आहे जे कि मी प्रेम समजलो आणि माझे फुल दुसर्याच कधीच होऊन गेल ...