फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शनिवार, १७ जुलै, २०१०

तू आणि तुझी आठवण,

तू आणि तुझी आठवण ,
दोन्ही पण खुप वेगळे आहेत.

तू नाही पण तुझी आठवण ,
माझ्यासोबत प्रत्येक क्षणी असते.

माझ्या एकटेपणाला तू हवी असतेस,
पण तुझी आठवणच माझ्या सोबत असते.

काही वेळा तर तुझ्या सोबत खुप बोलावेसे वाटते,
पण माझ्या मनात दडलेला तुझा आवाज ऐकून मन हलके होते,

पुन्हा एकदा तुझ्यापेक्षा, तुझी आठवण माझी साथ देते.
आणि माझ्या एकटेपणाचा श्वास होते.

पण तुझ्या आठ्वानिसोबत नाही ग, 

तुझ्यासोबत मला जगायचं....
तू आणि तुझी आठवण खुप वेगले आहेत.
कुठला ही ऋतू
बदलून आला तरी.....

आकाश पाताळ
एक झाला तरी.....

स्वतः मरायचा
मोह झाला तरी .....

सारे विसरायचा ही
रोग झाला तरी .....

आणि.....
उभ्या आयुष्याचा
गजनी झाला तरी

मी विसरणार नाही
ती एक गोष्ट म्हणजे
.
.
तुझी आठवण.....!

आज तुझी आठवण येत आहे..


आहे मी जिथे उभा
हाथात होता हात तुझा..
आज त्या रस्त्यावर एकटा उभा आहे
आज तुझी आठवण येत आहे..

दाटून आलेले ढग तो रिमझिम पाउस
एका छत्रीत ते जवळीक साधण..
आज एका आडोश्याला मी उभा आहे..
आज तुझी आठवण येत आहे..

मधुर चांदण्याची ती रात्र
ऑफिस मधून घरी यायची घाई..
आज दाराचे कुलूप उघडायला घाबरत आहे..
आज तुझी आठवण येत आहे..

तुझ्या प्रेमाने सजलेले ते घर
प्रत्येक कोपर्यात तुझाच भास..
आज तुझ्या एका हाकेस आतुर झालो आहे..
आज तुझी आठवण येत आहे..

असह्य यातनाच ओझ दिलस
डोळ्यातील अश्रू हृदयातूनी वाहतात..
अखेरचा श्वास तुझ्या कुशीत सोडायचा आहे
आज तुझी आठवण येत आहे..आयुष्य हे जगताना...
एकटे मला वाटत आहे..
साथ देणारी तू आज मैलो अंतरावर आहे..
आज तुझी आठवण येत आहे.....

जीवन मुक्तीच साकड देवाकडे घालतोय
हसत हसत मरण याव याची वाट बघतोय
जवळ तुझ्या आज मी येत आहे..
आज तुझी आठवण येत आहे..आठवण येत आहे...