फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, २१ डिसेंबर, २०१०

तुझ्या जीवाला काहीच कसं वाटत नह्व्त .

तेव्हा तुझ्या जीवाला काहीच कसं वाटत नह्व्त ..
आपल्या पहिल्या भेटीत एक नातं जडलं होतं
आता मला माहित नाही पण तेव्हा तुला माझ्या बद्दल काहीतरी वाटतं होतं
मी ही म्हणून धाडस केलं होतं
आज तेच नातं तोडताना तुझ्या डोळ्यात साधं पाणी ही न्हवत

आपल्या प्रत्येक भेटीत आपण एक नवीन स्वप्नांचं घर बांधलं होतं
आज तीच स्वप्ना उधळताना तुला काहीच वाटत न्हवत
नेहमी भेटल्य्वर घट हाथ धरणारी तू
आज तोच हात सोडताना माझ्या कडे तुझ्या डोळ्यांनी पाहिलं ही न्हवत .

नेहमी तासन तास बोलणारी तू
अन " उद्या करशील ना रे फोन " असं बजावणारी तू
आज माझ्याशी कायमचा अबोला धरताना
तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त

येवडचा मी जर नकोसा होतो तर
आधी होकार का दिलास
अन एका वाटेवर आपण सुखाने चालत असताना
अर्ध्या वाटेवर माझी साथ सोडताना
तेव्हा तुझ्या जीवाला काहीच कसं वाटत नह्व्त .
काहीच कसं वाटत नह्व्त .....

फक्त तुझ्यासाठी.....


आयुष्य असेच सरले, धावत आठवणींच्या पाठी 
सबंध आयुष्य वाट पहिली, मी फक्त तुझ्यासाठी.....

तुझ्या येण्याची वाट पाहत, शब्द गोठले आज ओठी 
ह्रुदयात दुःखाचे भास कवळले, मी फक्त तुझ्यासाठी..... 

जगलो असा की मी, जगणे राहून गेले पाठी 
डोळ्यातले अश्रु ह्रुदयात कोंडले, मी फक्त तुझ्यासाठी..... 

हर घडी तुझ्या प्रेमाची, मनात ठेवली आस मोठी 
त्या आशेवर जगत राहिलो, मी फक्त तुझ्यासाठी..... 

तुझ्याच समोर झुकते मन, हे मन ही आहे फार हट्टी 
याच हट्टावर आयुष्य बेतले, मी फक्त तुझ्यासाठी..... 

नाशिबाशी झगडत झगडत, न तोड़ता प्रेमाच्या गाठी 
त्या गाठीना सामभालुन, ठेवले मी फक्त तुझ्यासाठी.....

एक एक क्षण तुझ्या प्रेमाचा, आज माझ्या डोळ्यात दाटी
त्या क्षणानना उराशी कवटाळले, मी फक्त तुझ्यासाठी.....

अंधार विजत उजेड यावा, भान विसरून जूळावि मीठी 
याच स्वप्नांना आयुष्य समजलो, मी फक्त तुझ्यासाठी.....

तुझीच वाट पाहत, जळले ह्रदय प्रेमाकाटी
भिन्न दिशांना झुरत, राहिलो मी फक्त तुझ्यासाठी....