फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शनिवार, १० जुलै, २०१०

ही एक तुझ्याचसाठी.....

तुझं काय ग, तू येऊन पुन्हा जाशील...
सुखावलेल्या जखमांवरच्या खपल्या पुन्हा काढून जाशील ...!

तू दिलेल्या जखमा सुद्धा आता हव्या हव्याश्या वाटतात,
कदाचित त्याच जखमांमुळेच तुझ्या आठवणी ताज्या राहतात....!

तू स्वतःबद्दल किती सहजच सांगून गेलीस, माझ्याबद्दल ऐकायचं विसरून गेलीस,
माझं हृदय तर घेऊन गेलीसच, पण तुझं मात्र द्यायचं विसरून गेलीस...!

आजही तुझी कमी माझ्या जीवनात मला भासतेय,
तुझ्याशिवाय माझे जीवन हे व्यर्थच आहे असेच मला सारखे वाटते......!
अजून देखील जपून ठेवला आहे...
तू जाताना दिलेला तो तुकडा कागदाचा....
पत्र तरी कसं म्हणायचं त्याला....
साधा उल्लेख देखील नाही केलास माझ्या नावाचा....

सगळी शब्द त्यातली
आठवत नाहीत मला नीटशी.....
पण एक आठवतं...... पापण्याआड लपून,
माझ्यासोबत वाचणाऱ्या, माझ्या आसवांचा....
माझ्या आधीच तोल गेला,
भिडले जाऊन त्या कागदाशी...
नेमके त्याच जागी, जी तेव्हा होती कोरी....
जिथे तू नेहमी लिहायचीस........." फक्त तुझीच " ===================================================


अजून ही जपून ठेवला आहे 
तू पाठवलेला तो शेवटचा SMS
call करून माझा आवाज ऐकण्याची 
हिम्मत उरली नसेल तुझ्याकडे....

आवाजातली आर्तता...
हुंदक्यांची तीव्रता....
अन श्वासातील अधीरता...
शब्दात मांडता येत नाही, किती सहजपणे विसरलीस तू..... 

एक वर्षाच्या नात्याचा, दोनच ओळीत
आरंभ आणि शेवट ही केलास अन....
शेवटी लिहिलेस ते दोन शब्द......"काळजी घे "...

त्यापेक्षा "काळाने जीव " घेतलेला बरा......

नाते तुझ्या-माझ्यातले

मी कधी ना तोडले नाते तुझ्या-माझ्यातले
तूच माझ्या पासुनी का दूर जाऊ लागली

मी तुझ्या डोळ्यांमध्ये जी पहिली होती अदा
तिचा आता घाव घालूनी डाव साधू लागली

मीच वेडा गात होतो गंजले गाणे जुने
तू नव्याने जीवनाचे गीत गाऊ लागली

श्वास माझे गुंतले होते तुझ्या श्वासामध्ये
तू स्वत:ला जाळूनी मजला ही जाळू लागली

काय म्हणूनी जाहलो होतो तुझा वेड्यापरि
तूच या वेड्याची आता साद टाळू लागली

रिक्त आणिक कोरडे झाले जीने माझे आता
आज सारी जिंदगी ही व्यर्थ वाटू लागली