फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, ९ ऑगस्ट, २०११

विसरुनी दुख सारे पुन्हा मना फुलवायला हवे

आता मलाच भीती वाटू लागली माझी
सरू लागली दूर सावली तुझ्या आठवणीची

मन खंतावते, कोसते का झुरावे तुझ्यासाठी
ना आहे मनात आठवण... ना तुला गरज माझी
रमलीस तू वेगळ्या विश्वात विसरुनी पाऊलखुणा
मीच रेंगाळत राहिलो इथेच सोशीत विरह यातना
आज पहिले तुला... होती नजर अनोळखी अशी
भेटलेच नव्हतो कधी जन्मात होते कुणी परकी
नाहीस आता माझी तू कळतच नाही कळूनही
डोळ्यात पाणी उभे.. वेदना मनीची सरत नाही
आता या वळणावर मजला दूर व्हायला हवे
विसरुनी दुख सारे पुन्हा मना फुलवायला हवे...