फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, १८ नोव्हेंबर, २०१०

यालाच म्हणतात का प्रेम....?

"यालाच म्हणतात का प्रेम....?

तिच्या आठवनींची वाढत जाणारी नशा,
आणि फक्त तिच्या अस्तित्वानेच खुलनारी प्रत्येक दिशा,

यालाच म्हणतात का प्रेम....?


तिची क्षणोक्षणी कासावीस करणारी चाहुल,
आणि हलुवार मला तिची आठवण करून देणार तीच पैजनाने सजलेल पाउल,

यालाच म्हणतात का प्रेम....?


तिचा मी अनुभवलेला बेधुंद श्वास,
आणि तिने वेड्या गप रे म्हणाव असा मला प्रत्येक क्षणी होणारा भास,

यालाच म्हणतात का प्रेम....?


तिच्या आठवणीने माझा कासाविस होणारा जीव,
आणि सर्वापेक्षा जास्त प्रेम करूनही तिला न येणारी माझी किव,

यालाच म्हणतात का प्रेम....?


तिला जाणीव पण न होता माझ्या प्रेमाचा झालेला तिला स्पर्श,
आणि हे सर्व वाचून,
तिच्या नाजुक ओठावर आलेल्या हास्याचा वेड्या अक्षयला झालेला हर्ष,

कदाचीत यालाच म्हणत असतील प्रेम....!"
"तीच प्रेम लहरी,
न सांगताच रुसनार.

माझ प्रेम मात्र निरागस,
तिच्या गालावरचा एक एक अश्रु पुसणार.


तीच प्रेम हट्टी,
वाट्टेल तस वागणार.

माझ प्रेम मात्र सोशिक,
तिची चुक असुनही मान ख़ाली घालून माफ़ी मागणार.


तीच प्रेम भित्र,
कायम दुरून मजा पाहणार.

माझ प्रेम मात्र निर्भिड,
आख्या जगाच्या विरोधात तिच्या पाठी उभ रहाणार.


तीच प्रेम हुशार,
पावसामधे स्वतः साठी आडोसा बघून वाकणार,

माझ प्रेम मात्र वेड,
तिला उन लागु नये म्हणून दोन्ही हातानी सारा आसमंत झाकणार.


तीच प्रेम स्वार्थी,
माझ्यापासून दूर जाण्यासाठी भांडणार,

आणि माझ प्रेम हिरमुसलेल,
तिने मोड्लेला डाव पुन्हा पुन्हा मांडणार....!"