फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, ६ जुलै, २०१०

जातेस जर तू माज्या पासून लांब सोडून मला

जातेस जर तू माज्या पासून लांब सोडून मला ,

तर परत माज्या कडे येऊ नको ,
हे पण शक्य नाही कि मी वळू शकतो
म्हणून एवढ वचन दे कि मला परत आवाज देऊ नको ......

जातेस जर तू माज्या पासून लांब,
तर परत माज्या कडे येऊ नको ,

मिळालो जरी मी तुला रस्तात
तर फिरून घे तुजी नजर पण मिळवू नकोस
आणि जर चुकून बघितलं तर डोळ्यात पाणी नको आणूस
हृदयातून तर केलंच आहे वेगळ मला
पण डोळ्यातून मला खाली उतरू नकोस

तू मागितलं भेटू दे सर्व सुख मला
पण माज सुखाच तू आहे मग ते का नाही मिळालं

तू दिली आहे शपत कधी दुख करू नकोस
तू म्हणतेस माजी आठवण नको काढू मग एवढ वचन दे मला तू पण माज्या स्वप्नात येऊ नको


विरह तिचा

कसा सहन करू विरह तुझा 
येतेस तू पुन्हा माझिया मना 

नको आहे पुन्हा आठवण त्या क्षणाची 
मीठ चोळून जाते जी खपली निघालेल्या हर एक जखमेवरची 

सततचे मरण आता नको आहे 
दिलेला प्राण तुला 
पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माश्यासारखा तडफडत आहे 

बस्स्स्सस्स्स्स झाले देवा आता 
कंटाळलो आहे आता ह्या जीवनाला 

फक्त एकदाच पाठव तिला 
पण फक्त ते तिला दिलेले प्राण पुन्हा माझ्यात सोडायला