फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, २७ एप्रिल, २०११


तु परत येऊ नकोस..
जुन्या आठवणी जागवायला,

आधीच खुप दिवस लागलेत..
मनावरील जखमा भरायला.

तू निघून गेल्याच दुख नाही
तुझ्यावर प्रेम केल्याच सुख आहे
तुझ्याविना जगण असह्य आहे
परंतु इतरांसाठी जगण कर्तव्य आहे

खूप काही सांगायचं होत तुला पण,
मनातलं मनातच राहून गेल.
सुखाच घरट बांधण्या आधीच
पाखरू रानातल उडून गेल.......!!!