फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, ४ मे, २०११

खरच पहिले प्रेम आयुष्यात मिळते का???


खरच पहिले प्रेम आयुष्यात मिळते का??? 
जेव्हा होते तेव्हा खरच समजते का???........ होते ते प्रेम कधी बालपणात 
तिच्या हसण्यात आणि लाजुन बघण्यात 
समज नसते त्या प्रेमाची 
त्या आतील नात्यांची 
लहानपनी तरी कधी जाणवते का??????...... 
खरच पहिले प्रेम आयुष्यात मिळते का??? 
जेव्हा होते तेव्हा खरच समजते का???........ 
 
 
प्रेमात लोक आंधळी होतात 
पण जे प्रेम करतात तेच समजतात 
पाहिले प्रेम हे काय आहे 
दुधा शिवाय पाण्याला आलेली साय आहे 
प्रेम हे वया प्रमाणे बदलते का?????? 
खरच पहिले प्रेम आयुष्यात मिळते का??? 
जेव्हा होते तेव्हा खरच समजते का???........ 
 
 
ज्यांना भेटते ते असतात सुखी 
पण न मिळाले म्हणुन रहायचे का दू:खी 
हा तर नशिबाचा खेळ आहे 
आणि नशिबाने घातलेला मेळ आहे 
खरच पहिले प्रेम आयुष्यात मिळते का??? 
जेव्हा होते तेव्हा खरच समजते का???........ 
 
 
माणसाने आयुष्यात कधी तरी प्रेम करावे 
पण ते जर दूर गेले तर आयुष्यभर जपावे.. 
खरचं पाहिले प्रेम आयुष्यात मिळते का???????? पण ते प्रेम आयुष्य भर राहते का?????