फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, ७ ऑक्टोबर, २०१०

तू फक्त एकदाच ये.....!!


संपले सारे संयम,
तू फक्त एकदाच ये.....
उरले श्वास थोडे,
तू एकदाच जवळ घे.....

विवशताच हताश झाली,
तू फक्त एकदाच ये.....
आसवांची बरसात थकली,
तू एकदाच जवळ घे.....

प्राणांची ज्योत शमली,
तू फक्त एकदाच ये.....
सरणाची रास रचली,
तू एकदाच जवळ घे.....

स्वप्नांचे निखारे निमाले,
तू फक्त एकदाच ये.....
राख वा-यावर उडाली,
तू एकदाच जवळ घे.....!!
भाव माझ्या मनीचे,
जाणिले ना कुणी!
अश्रू दाटले डोळ्यात
पाहिले ना कुणी!

मुकेच राहिले शब्द,
ऐकले ना कुणी!
दुःख माझ्या हृदयाचे,
वाचले ना कुणी!

शब्द सुरेख कवितेचे,
गुंफले ना कुणी!
गीत मधुर ओठीचे,
गायले ना कुणी!

एकटाच चालत होतो,
साथ दिली ना कुणी!
भरकटलो होतो जरी,
मार्ग दावला ना कुणी!

नाही दुःख मनी,
नाही सुख मनी!
व्यथा माझ्या मनीच्या,
जाणिल्या ना कुणी!

~खर प्रेम~

आज तिने दिलेल्या वेदनेचे अश्रु,
माझ्या डोळ्यातून गळतायेत .......
आज माझ्या प्रेमाचे स्वर 
कुणा दुसर्याच्याच ओठात घुमतायेत......

आज माझ्या प्रेमफुलांचा सुगंध,
कुणा दुसर्याच्याच श्वासात दरवळतोय.....
मी मात्र वेदनेच्याच,
काट्यांमध्ये गुरफटतोय .......

आज तिने तिच्या मनातल,
माझ नाव पार पुसून टाकल आहे.....
मी मात्र तिच्या प्रेमाला जागा अपुरी पडू नये,
म्हणून माझ काळीजच कापून टाकल आहे.....

हाच फरक असेल कदाचित,
तिच्या प्रेमात अन माझ्या प्रेमात...

म्हणूनच
ती प्रेमात असूनही,
तिला खर प्रेम मिळाल नाही,
अन वेदनेत असूनही
माझ प्रेम कधी हिरावल नाही.....