फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, ४ ऑगस्ट, २०१०

तुझी आठवण आली की

तुझी आठवण आली की मला माझाच राग येतो,
संपले ना सर्व तुझ्याकडून, मग असा का त्रास देतेस...

नको त्या खोट्या शपथा, नको त्या सुखद आठवणी,
आठवून सर्व की करू, मग डोळ्यात येते पाणी....

आठवणींनी पाणावलेल्या डोळ्यांत, तुला इतरांपासून लपवू कसे?
भरभरून वाहणाऱ्या अश्रूंना थोपवून, खोटे हसू आणायचे तरी कसे?

ते अश्रू लपवण्याच्या प्रयत्नांत, मग मी तुलाच दोष देत राहतो,
आणि त्या खोट्या प्रयत्नांत, तुला आणखीनच आठवत राहतो......

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा