फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २ ऑगस्ट, २०१०

तुझ्या आठवाणीं

फारच वेडी आहे बघ ती...
अगदी तुझ्यासारखीचं...

कधी चार पाऊल सोबत चालते...
अन कधी उगाच पुढे पळत राहते...
तर कधी येते दबकत मागुन माझ्या...
रोज मला ही अशीच छळते....

तिचा अन माझा हा लपंडाव
आता रोजचाच झाला आहे...
तुझ्या आठवाणींनी माझ्या घरात
अगदी उच्छाद मांडला आहे...

पण म्हणतात ना...
"तुझं नि माझं जमेना...
अन तुझ्याविना तर करमेना..."
अगदी तसचं झालं आहे बघ...
माझं आणि तुझ्या आठवाणींचं...

असली की जीव अगदी नकोसा करून टाकते...
आणि नसली....
आणि नसली की मलाच जीव नकोसा होतो..

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा