फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, २९ जुलै, २०१०

शंभर आठवणी काढल्यात,

शंभर आठवणी काढल्यात,
एकदा तरी येऊन जा....

जास्त काही मागत नाही
एखादी भळभळणारी ताजी जखम देऊन जा....

टवके उडालेत आजवर जपलेल्या आठवणींचे
फारच हाल अपेष्टा सोसताहेत त्या
कमीत कमी त्या आठवणींचे खड्डे तरी बुजवुन जा,
..
..

त्यात लावेल मी एक रोप मग...
घालेन रोज खत पाणी पण,

काही वर्षांनी तू सुद्धा येशील बघायला,
वयात आलेली तुझी आठवण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा