फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शुक्रवार, ६ ऑगस्ट, २०१०

मरणाला मरणाची भिती वाटावी

मरणाला मरणाची भिती वाटावी
मरणवाट ती मला भेटावी......

काळजात काळजाची स्पंदन घोटावी
आयुष्याची सरती वर्ष हळूवर लोटावी 

कळुन ती न कळावी
रीत अशी ऊरी बाळगावी 

नेहमी वाट नवी शोधावी 
हुरहुर ती नवी अनुभवावी 

पुरुन ऊरनार ती आठवण जपावी 
दुःखातही जी भरभरुन हसावी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा