फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २४ मे, २०१०

काल तुझी खूप आठवण येत होती
अश्रुना मोकळी वाट करून देत होती
खूप सार मनातल सांगायचं होत
तुझ्या पदरात दडून रडायचं होत

तस्वीर पाहताना डोळे पाणावली होती
मला समजून घेणारी फक्त तूच तर होती
दु:खाच आभाळ मनात दाटलं होत
मोकळ करायचं सार पण तू दूर होतीस

दूर राहूनही रोज विचारपूस करायचीस
काहीच नात नसतानाही माझ्यासाठी रडायचीस
मन माझ फक्त तुलाच तर ठाऊक होत
माझ्यासाठी रडणार तूच १ पाखरू होत

वेड माझ मन खूप हळव आहे
समजून फक्त तूच तर घेतलं आहे
तुला एकदा भेटायची खूप इच्छा आहे
कारण माझ्यासाठी रडणारी "मैत्रीण" मिळाली आहे
माझ्यासाठी रडणारी "मैत्रीण" मिळाली आहे...

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा