फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, १४ डिसेंबर, २०१०

आज पुन्हा खूप दिवसांनंतर तुझी आठवण आली 

किंतु पूर्वीच्या आठवणींपेक्षा हि जरा होती वेगळी

आधीच्या आठवणीत होतीस तू माझ्या जवळची  

आताच्या आठवणीत राहिलीस तू फक्त एक क्षण दुखाची  

आधीच्या आठवणीत होतीस तू एखाद्या पावसातल्या पहिल्या सरीसारखी  

आताच्या आठवणीत बनली आहेस केवळ अश्रुतल्या थेम्बासारखी 

पूर्वीच्या आठवणीत होतीस तू एक सुखद हळुवार हवेच्या झुलकीसारखी 

किंतु आताच्या आठवणीत राहिलीस तू जखमेवर फुंकर घालणारया वेदनेच्या जाणीवेसारखी 

तू होतीस माझ बालपण 

जे काळाच्या ओघात वाहत जाऊन आता राहिली आहे केवळ एक आठवण.......

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा