फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, ७ डिसेंबर, २०१०

प्रेम मी हि केलं

प्रेम मी हि केलं

सगळे म्हणतात प्रेम कराव, त्यात हरून जावं,
कोणीतरी आपल्याला आपलं म्हणावं,

पण मला आता अस का वाटत
तिच्या पासून दूर निघून जावं....?

मी ही प्रेम केलं मनापासून,
पण ती कधी समजलीच नाही
मग मी तिच्यासाठी स्वतःला का विसरावं...?

तिने मजेत जागाव
आणि मी का वाट पाहत राहावं...?

पण आता मी ठरवलंय,
असं जागाव की, सगळ्यांनी पाहत रहाव ,
आणि हे पाहून तिनेही कधीतरी आपल म्हणाव .

कधी कधी असं का वाटत ,
बस झालं आता मरून जाव...!!

२ टिप्पण्या: