फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, १० ऑगस्ट, २०१०

स्वप्न!!!!


मला जगायच स्वप्नात तुझ्या सोबत,
जे तू स्वप्न दाखवल त्यात बसवायच मनाला.
तू दाखवलेल्या स्वप्न फ़क्त मनराखीचे होते,
कारण त्या स्वप्नात तू कधीच मानाने अलीच नाही.
तू दाखवलेल्या स्वप्नात मला हरावयाच आहे,
त्यातच आयुष्य जगायच आहे. 
तुझ्या दाखवलेल्या स्वप्नातील 
प्रत्येक क्षण साठवण करून
त्याला जोपासयच आहे ,
स्वप्न कस असल तरी त्यात तुझ प्रेम,
तुझा रुसवा फुगवा , तुझा भांडनारा चेहरा आणि 
मला खुप खुप जवळ घेणारा तुझा भाव होता 
अस स्वप्न पाहिल मी तुझ्यात ,
जिथ तू खोटी खोटी का होइना माझी होती 
अन मी एकदम खरा खुरा तुझा ,
तू दाखवलेल्या स्वप्नात एवढा एवढा गुंतलो की,
ते कधी तुटेल अणि चालता श्वास बंद होइल याची कल्पना देखिल कधी करवेना
तरीही सगल्या भावना बाजूला रचून स्वप्न विनायाला घेतल ,
या स्वप्नात आयुष्य काढता येत नाही पण या स्वप्नात माझ सार आयुष्यच व्यापून टाकल.
कधी नवरा-बायको तर कधी आई-बाप 
कधी बाप-लेक तर कधी माय-लेक आसा संवाद 
आयुष्य व्यापेचा साक्षीदारच जणू .
मी तर स्वप्नानाच माझ अस्तित्व बनू लागलोय 
स्वप्नात तू अणि मी असुनही कधी जुलाले नाही 
स्वप्न तुटेल तर नक्कीच श्वास ही तुटेल

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा