फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, २६ ऑगस्ट, २०१०

एक ज्योत वातीला नेहमी साथ करणारी 
जीवात जीव असेपर्यंत साथ कधी न सोडणारी 
पण अचानक एक वादळ आल आणि-
पणती धक्यावरून खाली कोसळली 
पणतीचे त्या तुकडे झाले 
ज्योत तर वातीला केव्हाच सोडून गेली 
पण त्या उध्वस्त तुकड्यांमध्ये 
वांत अजूनही वाट पहात होती 
पुन्हा एकदा ज्योत त्याच्याजवळ येईल म्हणून 
जमिनीवर सांडलेल्या तेलाने स्वताला चिंब 
भिजवून घेत होती.

1 टिप्पणी: