फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २ ऑगस्ट, २०१०

प्रेमाला साक्ष कशाला हवी गं

प्रेमाला साक्ष कशाला हवी गं
चंद्राचे लक्ष कशाला हवे गं
का झाकतेस सखे तु मुखाला 
आता हवी ही ऒढनी कशाला

सखे् तुझा दे हातात हात
होते तर होउ दे प्रेम दीप तप्त
मनात आहे ते बोलुन दे ना
नको मनात आणुस तुझेमाझे आप्त


का सोडायाचा हा क्षण व्यर्थ
माझ्या मनात ते तुझ्या मनात
बघ समुद्र कसा खवळला आहे आता
सुर्य ही बघतो बघ जाता जाता


निरोप माझा असा नको घेउस
बाहुत माझ्या लाजु नकोस
डोळ्यात माझ्या स्वता:ला शोधु नकोस
ह्रुदयातुन माझ्या तु जाउ नकोस.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा