फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, २१ जुलै, २०१०

ह्या काही माझ्या सोन्या ( शितल ) साठी..........

जाऊन जाऊन जाशील तरी कुठे ?
अशी जागा आहे तरी कुठे ?
जिथे माझे प्रेम तुला आठवणार नाही,
आणि माझ्या आठवणी तुला सतावणार नाहीत.....

==================================================================

मला विसरण्याचा प्रयत्न लाख तू करशील..
पण ह्या वेड्या अमितच्या आठवणी तू काश्याकाय विसरशील ?

==================================================================

तू आता दूर गेलीस तरीही माझ मन तुझीच वाट पाहताय...
तू परत येशीलच असं माझंच मन माझी समजूत घालतंय...

==================================================================

तुझ्या आठवणीने दिवस निघून जात आहेत......
तुझ्या परत येण्याचे, हे डोलव आतुरतेने वाट पाहत आहेत...

तू पुन्हा कधी येशील हे मला माहित नाही, 
तुझ्याशिवाय हे मन माझं, माझ्याकडेच रहात नाही...

===================================================================

तू माझ्या मिठीत असायचीस तेव्हा मला कुणाचीच भीती नसायची.
पण तू आता पुन्हा माझ्या मिठीत येशील की नाही हीच भीती आता वाटतीये ........

===================================================================

तू माझी झाली नाहीस तर कुणाचीच होऊ नकोस,
नाहीतर तुझ्यावर जीवापाड प्रेम करणारा हा पक्षी पुन्हा कुणाशीच प्रेम करू शकत नाही..

===================================================================

मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो हे तुला मी कसे सांगू,
तू आत्तातरी समजून घे ह्या अमितला असे तरी मी तुला कसे सांगू...?

===================================================================

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा